Khoá học PHÁT ÂM – LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH CHUẨN GIỌNG MỸ (Read English news with An American Accent for Journalists) Khoá học này dành cho những bạn có mong muốn nói Tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ, Chuẩn hơn bất kỳ phát thanh viên nào ở Việt nam đang phục vụ cho các đài nói […]

Read more

Link bài #11: http://leshtalk.com/phat-chuan-giong-bai-11-trang-18-cach-doc-cac-nguyen-au-ou-trong-tieng-anh.ENG Khoá học PHÁT ÂM – LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH CHUẨN GIỌNG MỸ (Read English news with An American Accent for Journalists) Khoá học này dành cho những bạn có mong muốn nói Tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ, Chuẩn hơn bất kỳ phát thanh viên nào ở Việt nam đang phục vụ cho […]

Read more

Link bài #10: http://leshtalk.com/phat-chuan-giong-bai-10-trang-16-cach-doc-cac-nguyen-i3-e3-u3-trong-tieng-anh.ENG Khoá học PHÁT ÂM – LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH CHUẨN GIỌNG MỸ (Read English news with An American Accent for Journalists) Khoá học này dành cho những bạn có mong muốn nói Tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ, Chuẩn hơn bất kỳ phát thanh viên nào ở Việt nam đang phục vụ cho […]

Read more

Link #9: http://leshtalk.com/phat-chuan-giong-bai-9-trang-13-cach-doc-cac-nguyen-doi-ei-ai-oi-trong-tieng-anh.ENG Khoá học PHÁT ÂM – LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH CHUẨN GIỌNG MỸ (Read English news with An American Accent for Journalists) Khoá học này dành cho những bạn có mong muốn nói Tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ, Chuẩn hơn bất kỳ phát thanh viên nào ở Việt nam đang phục vụ cho các […]

Read more

Link bài #8: http://leshtalk.com/phat-chuan-giong-bai-8-trang-11-cach-doc-cac-nguyen-doi-ar-va-3r.ENG Khoá học PHÁT ÂM – LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH CHUẨN GIỌNG MỸ (Read English news with An American Accent for Journalists) Khoá học này dành cho những bạn có mong muốn nói Tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ, Chuẩn hơn bất kỳ phát thanh viên nào ở Việt nam đang phục vụ cho […]

Read more

Link bài #7: http://leshtalk.com/phat-chuan-giong-bai-7-trang-10-cach-doc-va-trong-tieng-anh.ENG Khoá học PHÁT ÂM – LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH CHUẨN GIỌNG MỸ (Read English news with An American Accent for Journalists) Khoá học này dành cho những bạn có mong muốn nói Tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ, Chuẩn hơn bất kỳ phát thanh viên nào ở Việt nam đang phục vụ cho […]

Read more

Link bài #6: http://leshtalk.com/phat-chuan-giong-bai-6-trang-9-cach-doc-va-phan-biet-e-va-ae-trong-tieng-anh.ENG Khoá học PHÁT ÂM – LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH CHUẨN GIỌNG MỸ (Read English news with An American Accent for Journalists) Khoá học này dành cho những bạn có mong muốn nói Tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ, Chuẩn hơn bất kỳ phát thanh viên nào ở Việt nam đang phục vụ cho […]

Read more